தொடர்பு
பக்கம்_பேனர்

செய்தி மையம்

2004 முதல், 150+நாடுகள் 20000+பயனர்கள்

நிறுவனத்தின் செய்திகள்

சிறந்த தொழில்நுட்ப ஆதரவை வழங்குவதில் நாங்கள் கவனம் செலுத்தினோம், மேலும் எங்களிடம் ஒரு தொழில்முறை லேசர் வெட்டும் இயந்திரம், லேசர் வெல்டிங் மற்றும் லேசர் சுத்தம் செய்யும் இயந்திரம் தொடர்பு மையம் உள்ளது.

தொழில் செய்திகள்

நாங்கள் எங்கள் தொழில்துறை 4.0 மற்றும் எதிர்கால ஆலைகளை உருவாக்குவோம், ஸ்மார்ட் உற்பத்தியை உருவாக்க நிறுவனங்களுக்கு உதவுவோம் மற்றும் ஸ்மார்ட் உற்பத்தியை செயல்படுத்துவோம்.


ரோபோ